Thương quá miền Trung- Chùm Haiku của Vũ Tam Huề

Thương quá miền Trung- Chùm Haiku của Vũ Tam Huề   1. Thương quá miền Trung ơi ! oằn mình chống bão lũ   2. Lũ quét tràn về cuốn phăng tất... Read more »

Tiếng Biển- Chùm 261 dự thi thơ Tanka 5 câu của nhiều tác giả

Chùm 261 dự thi thơ Tanka 5 câu của các tác giả: Lương Sơn, Nguyễn Xuân Căn, Lê Gia Hoài, Lý Thị Tuyết, Nguyễn Ngọc Hưng, Nguyễn Thị Ngần, Phạm Thị Hương,... Read more »