Chùm Haiku của Phạm Thúy Vinh- Hải Phòng

1 Cửa chùa Hoàng Lan vừa nở đọng tiếng chuông chiều   2 Vườn ai Ngọc Lan vẫy  gió trăng vờn ngát hương   3 Quả trĩu cành ngọt lành thu chín... Read more »

Khát vọng Hải Phòng- Chùm 270 dự thi thơ Tanka 5 câu của nhiều tác giả

Chùm 270 dự thi thơ Tanka 5 câu của các tác giả: Nguyễn Duy Vinh, Nguyễn Xuân Căn, Hoàng Yến, Yên Đào, Lý Thị Tuyết, Vũ Tuyết Nhung, Trần Hồng Phong, Nga... Read more »