Chùm Haiku của Lại Duy Bến- Hà Nội

1 Gió phóng qua sa mạc cát khỏa thân   2 Tôi thích bạn khác người   3 Bình rượu rắn cạn mắt rắn lim dim mơ điều gì ?   4... Read more »

Tình Biển- Chùm 260 dự thi thơ Tanka 5 câu của nhiều tác giả

Chùm 260 dự thi thơ Tanka 5 câu của các tác giả: Vũ Thị Thu Hà, Lý Thị Tuyết, Yên Đào, Nguyễn Thị Ngần, Nguyễn Quang Hòa, Phạm Trà Mị, Vũ Tuyết... Read more »

Chùm Thơ Haiku& Lục bát của Lương Sơn- TP Hồ Chí Minh

1 Đời người thời gian đi qua có lúc thăng ,trầm Hãy gieo mùa giọt trong ngần Mở lòng cho những thanh tân cuộc đời.   2 Mùa nước nổi thuyền lênh... Read more »

Miền Cửa Biển- Chùm 259 dự thi thơ Tanka 5 câu của nhiều tác giả

Chùm 259 dự thi thơ Tanka 5 câu của các tác giả: Phạm Thị Tuấn Anh, Nguyễn Ngọc Hưng, Nga Lê, Lương Huỳnh Trọng Nghĩa, Nguyễn Quí Nghi, Phạm Trà Mị, Trần... Read more »