Chùm Haiku của Ivoilova Alexandra- Bungary (1966 -)

1-Spring shadows / only pigeons  / kiss each other ! –  Nào đâu những hình bóng mùa Xuân!    Chỉ thấy bồ câu     mớm nhau âu yếm   2- In the... Read more »

Hoa Hồng- Chùm 258 dự thi thơ Tanka 5 câu của nhiều tác giả

Chùm 258 dự thi thơ Tanka 5 câu của các tác giả: Hoàng Yến, Lý Thị Tuyết, Đào Yên, Nguyễn Thị Ngần, Phạm Thúy Vinh, Phạm Trà Mị, Lương Huỳnh Trọng Nghĩa,... Read more »