Hoa và chàng- Chùm 268 dự thi thơ Tanka 5 câu của nhiều tác giả

Chùm 268 dự thi thơ Tanka 5 câu của các tác giả: Nguyễn Lê Thục Đan, Nguyễn Xuân Căn, Lê Gia Hoài, Nguyễn Thế Kỹ, Vũ Tuyết Nhung, Vũ Thị Thu Hà,... Read more »

Chùm Haiku hướng về miền Trung của Nguyễn Hoàng Lâm

1 Thương lắm miền Trung gặt lắm bão giông nổi chìm trong lũ 2 Tiếng kêu cứu thất thanh vùng sâu ai nghe tỏ? 3 Ngầu đục ánh mắt con trâu giữa... Read more »

Mùa phố biển- Chùm 267 dự thi thơ Tanka 5 câu của nhiều tác giả

Chùm 267 dự thi thơ Tanka 5 câu của các tác giả: Nguyễn Duy Hưng, Hoàng Dương, Yên Đào, Nga Lê, Trần Thị Hoa, Nguyễn Ngọc Hưng, Vũ Tuyết Nhung, Nguyễn Thế... Read more »

TIN VUI ĐẶC BIỆT

Sau hơn một năm lâm trọng bệnh ngay sau Hội ngộ Cố Đô Huế 2019,Haiijn Kiều Lam-Nguyễn văn Lớn ,nguyên Chủ nhiệm CLB Haikư Nha Trang đã dần dần bình phục. Xin phấn... Read more »