Chùm Haiku của Đỗ Thượng Thế- Đà Nẵng

1. Chùa Cầu bóng nước chao ửng hoa anh đào. 2. Phố xưa lanh canh guốc mộc tan vào cơn mưa. 3. Dân dã quán rộn ràng thập phương bát cao lầu... Read more »