Chúc mừng Ngày Phụ nữ Việt Nam 20*10

Quý mến chúc các Nữ Haijin Hội viên Haikư-chủ lực tài hoa của CLB Haikư Việt -Hà Nội và Bạn đọc nữ thân quen mọi miền:                ... Read more »

Cảng- Chùm 265 dự thi thơ Tanka 5 câu của nhiều tác giả

Chùm 265 dự thi thơ Tanka 5 câu của các tác giả: Đào Yên, Lý Thị Tuyết, Nguyễn Thị Ngần, Phạm Trà Mị, Nguyễn Xuân Căn, Nguyễn Thế Kỹ, Vũ Tuyết Nhung,... Read more »

Thương quá Rào Trăng- Văn và Thơ Haiku của nhiều tác giả

Rào Trăng, Khe Thai- Chiến trường xưa từ một chiến sĩ Tác giả: Đỗ Đức Vượng- LB Nga  (Huy Lê st và biên tập) Mấy ngày nay tất cả trái tim của... Read more »