Haikư về Mẹ- Lê Văn Truyền

“Mẹ già như chuối chín cây Gió lay mẹ rụng, con rày mồ côi” Ca dao Mẹ già như chiếc lá vàng một cơn gió thoảng ngàn thu xa vời Nghĩa trang... Read more »

Hồ Tam Bạc- Chùm 254 dự thi thơ Tanka 5 câu của nhiều tác giả

Chùm 254 dự thi thơ Tanka 5 câu của các tác giả: Đào Yên, Lý Thị Tuyết, Hoàng Yến, Nguyễn Thị Ngần, Ngô Trung Dũng, Phạm Trà Mị, Nguyễn Duy Vinh, Nga... Read more »