Chùm Haiku của Nguyễn Thị Phương Anh- Hà Nội

1 Lạnh trời sen rụng còn tươi sắc hồng.   2 Trên “thuyền” sen con bọ ngựa tung vó bình minh lên.   3 Đời người bộn bề con số âm và... Read more »

Giao mùa- Chùm 257 dự thi thơ Tanka 5 câu của nhiều tác giả

Chùm 257 dự thi thơ Tanka 5 câu của các tác giả: Nguyễn Xuân Căn, Phạm Thị Hương, Lý Thị Tuyết, Lại Duy Bến, Nguyễn Thị Ngần, Lê Gia Hoài, Phạm Trà... Read more »