Chùm Haiku của Đinh Hồng Sim- Hà Nội

1. Giảng đường cao, lộng gió sĩ tử ùa tới tiếng ve sầu râm ran   2. Mặt trời mọng đỏ rớt xuống hoàng hôn vương tình   3. Bên hè tiếng... Read more »

Nồng say- Chùm 256 dự thi thơ Tanka 5 câu của nhiều tác giả

Chùm 256 dự thi thơ Tanka 5 câu của các tác giả: Nguyễn Quang Hòa, Yên Đào, Quang Vũ, Lý Thị Tuyết, Nguyễn Thị Ngần, Vũ Thị Thu Hà, Phạm Trà Mị,... Read more »