Hộp thư Thơ Haiku- Hà Nội năm 2021 dự thi

Tính đến ngày 1/5/2021, BTC đã nhận được Thơ Haiku dự thi của các tác giả: Hà Nội: Đinh Trang, Vũ Thị Thùy Dương, Nguyễn Lan Hương, Như Bình, Phạm Thạch Hoàng,... Read more »

Chùm 065 dự thi thơ Haiku Việt- Hà Nội năm 2021 của tác giả mang mã số LVS065

1. Phượng đỏ rợp trời chim hạc vỗ cánh bay lên hoa đất tình người trường tồn   2. Cầu qua sông khát vọng đổi mới đánh thức tiềm năng giàu  ... Read more »

Chùm 064 dự thi thơ Haiku Việt- Hà Nội năm 2021 của tác giả mang mã số QIP064

1. Đào phai xuống phố đông tết tràn trề mùa khởi sinh   2. Biển mùa hè kín nghịt người mùa biến dị 21   Em chở phố mùa thu hà nội... Read more »

Chùm 063 dự thi thơ Haiku Việt- Hà Nội năm 2021 của tác giả mang mã số PVH063

1. Ngày đẹp đúng sai vui thôi 2. trời rất lạ người rất lạ người người rất lạ 3. Trời rất quen người rất quen người người rất quen 4. Đêm khuya... Read more »

Chùm 062 dự thi thơ Haiku Việt- Hà Nội năm 2021 của tác giả mang mã số CTN062

1. Ở vườn rau sợ sâu ở chợ sâu sợ rau người mẹ sợ con mình ung thư.   2. Quán bên đường không phải rượu ma túy người say đạp lên... Read more »

Chùm 061 dự thi thơ Haiku Việt- Hà Nội năm 2021 của tác giả mang mã số NTB061

1. Cúi đầu trước ban mai gợi mở sự tinh khiết bất diệt những đóa loa kèn trắng   2. Bọn kiến không thể hiểu vì sao bầy Covid hung hãn chỉ... Read more »

Chùm 060 dự thi thơ Haiku Việt- Hà Nội năm 2021 của tác giả mang mã số NĐH060

1. Đêm ở Bắc bán cầu vỏ trấu cõng người đi sương trắng   2. Trên đá rêu ngồi vô lượng kiếp   3. Lúa chín cong cần tu đạo   Kiếp... Read more »

Chùm 059 dự thi thơ Haiku Việt- Hà Nội năm 2021 của tác giả mang mã số ĐVX059

1. Sau cơn mưa ngoại nhổ mạ ba cầu vồng   2. Dưới đại dương cá thi bơi với rác   3. Mẹ đội nắng bán kem đếm tiền lẻ mặn chát... Read more »

Chùm 058 dự thi thơ Haiku Việt- Hà Nội năm 2021 của tác giả mang mã số LBĐ058

1. Hà Nội- Huế điệp trùng xa hòa vận thi ca HaiKu- Việt.   2. Quê hương đậm tình, nghĩa.   3. Dáng đứng đẹp xinh ôi quê hương Việt Nam!  ... Read more »

Chùm 057 dự thi thơ Haiku Việt- Hà Nội năm 2021 của tác giả mang mã số HNH057

1. Gió rít ngập biển vào nhà giàn bàn tay nghiêng chống bão   2. Giọt phù sa rơi lệ bởi tàu hút cát ngôi nhà chìm đáy sông   3. Trời âm u... Read more »