Sơ kết cuộc thi thơ Tanka 5 câu

Cuộc thi thơ Tanka do CLB Haiku Việt kết hợp với Cung Văn hóa LĐHN Việt Tiệp khởi xướng từ đầu năm 2019. Tính đến ngày 2/10/2020, BTC đã đăng 251 chùm... Read more »

Chúc mừng sinh nhật Haijin Đinh Nhật Hạnh

Chúc mừng sinh nhật lần thứ 93 Haijin Đinh Nhật Hạnh- Chủ tịch CLB Haiku Việt. Haijin Đinh Nhật Hạnh sinh ngày 2/10/1928. Năm 1940, lúc 12 tuổi, Đinh Nhật Hạnh đã... Read more »