Chùm Haiku về Thăng Long- Hà Nội của Vũ Tam Huề

/ Tượng đài Lý Thái Tổ Thăng Long – Hà Nội một trái tim hồng   2 ./ Hà Nội lễ hội một ngàn mười năm vòng tay đoàn tụ   3... Read more »

Gia đình- Chùm 269 dự thi thơ Tanka 5 câu của nhiều tác giả

Chùm 269 dự thi thơ Tanka 5 câu của các tác giả: Phạm Trà Mị, Nguyễn Xuân Căn, Nguyễn Thế Kỹ, Yên Đào, Nguyễn Duy Hưng, Vũ Tuyết Nhung, Nguyễn Ngọc Hưng,... Read more »