Chùm HKV về Miền Trung của Mai Trinh- Phan Phượng Uyên

1/ Bão tố tràn qua tóc tang bỏ lại nát tan cõi người   2/ Bè chuối giấc say đứa trẻ mơ màng bập bềnh phố lũ   3/ Vùi trong bùn... Read more »