Chùm Haiku của Lê Đăng Hoan về Đà Lạt

1/Khoai lang nướng Hồ  Xuân Hương Trà hoa cúc! 2/Giọt mưa rúc rích Vai em thấm ướt Môi em mùi hoa chuông! 3/Lấp lánh mặt hồ Ngàn sao lấp lánh Ánh mắt... Read more »

Sông Hồng- Chùm 263 dự thi thơ Tanka 5 câu của nhiều tác giả

Chùm 263 dự thi thơ Tanka 5 câu của các tác giả: Yên Đào, Lý Thị Tuyết, Thái Văn Lợi, Nguyễn Thị Ngần, Đặng Quang Đạo, Phạm Trà Mị, Lương Huỳnh Trọng... Read more »