Chùm Haiku của Lương Sơn- TP Hồ Chí Minh

1 Vầng dương tỏa sáng áng thơ hai ku ánh trăng ngời trang thơ lục bát.   2 Tình hữu nghị Nhật Việt như sắc đỏ hoa hàn phi anh với vàng... Read more »

Nhớ Hải Phòng- Chùm 262 dự thi thơ Tanka 5 câu của nhiều tác giả

Chùm 262 dự thi thơ Tanka 5 câu của các tác giả: Quang Minh, Lý Thị Tuyết, Nguyễn Duy Vinh, Nguyễn Thị Ngần, Đào Yên, Lương Huỳnh Trọng Nghĩa, Hoàng Yến, Nga... Read more »