Haikư về Mẹ- Lê Văn Truyền

“Mẹ già như chuối chín cây
Gió lay mẹ rụng, con rày mồ côi”
Ca dao

Mẹ già như chiếc lá vàng
một cơn gió thoảng
ngàn thu xa vời

Nghĩa trang mù sương
những người già tiễn người già hơn
về cõi vĩnh hằng

Những cánh hoa cúc
theo người xuống mộ
nhuộm vàng nhớ thương

LVT

Bài viết khác

Tác giả: Haiku Việt