Chùm Thơ Haiku& Lục bát của Lương Sơn- TP Hồ Chí Minh

1

Đời người

thời gian đi qua

có lúc thăng ,trầm

Hãy gieo mùa giọt trong ngần

Mở lòng cho những thanh tân cuộc đời.

 

2

Mùa nước nổi

thuyền lênh đênh

ngang dọc ..la đà

Thương hồ buôn bán phương xa

Ở đâu vẫn nhớ quê nhà bến sông.

 

3

Ngọn hải đăng

rọi sáng từng hải lý

cho con tầu vươn khơi

Dù ta đi khắp chân trời

Trong tim vẫn có đèn soi dẫn đường.

 

4

Cơn mưa.

rừng đêm

chập choạng cánh chim

Trong mua vẫn sáng ánh đèn

Lính tuần tra thức thâu đêm gác rừng.

 

5

Cây thông già

trên núi

đứng chơ vơ

Người đi qua ,có ai ngờ

Núi cao ,thông đứng bên bờ nhân sinh.

 

LS

Bài viết khác

Tác giả: Haiku Việt