Chùm Haiku của Phạm Thúy Vinh- Hải Phòng

1

Cửa chùa

Hoàng Lan vừa nở

đọng tiếng chuông chiều

 

2

Vườn ai

Ngọc Lan vẫy  gió

trăng vờn ngát hương

 

3

Quả trĩu cành

ngọt lành

thu chín

 

4

Mái cổ rêu phong

trùm bóng

quê làng

 

6

Đêm trăng trong vắt

mắt giếng

tròn xoe

 

7

Nhớ ngày bạn tới

cùng thưởng trà bên hoa

giờ ta độc ẩm

 

8

Lối cũ

dấu chân ai đi về

hoa vàng vườn xưa

 

PTV

Bài viết khác

Tác giả: Haiku Việt