Giới thiệu gương mặt hội viên: Lâu Văn Mua

Lâu Văn Mua
Dân tộc: Mông
Sinh ngày 6-2-1992
Quê : Pù Nhi – Mường Lát – Thanh Hoá
SDT: 0836485622
– Hội viên Hội VHNT tỉnh Thanh Hóa
– Hội viên Hội VHNT các DTTS Việt Nam

Bài viết khác

Tác giả: Haiku Việt