Thương quá miền Trung- Chùm Haiku của Vũ Tam Huề

Thương quá miền Trung- Chùm Haiku của Vũ Tam Huề

 

1.

Thương quá

miền Trung ơi !

oằn mình chống bão lũ

 

2.

Lũ quét tràn về

cuốn phăng tất cả

mẹ thét gào tìm con

 

3.

Tai họa trong đêm

ngôi nhà ba đời

phút chốc tan biến

 

4.

Nước nổi quanh lều

lơ thơ tóc mẹ

trắng chiều mưa bay

 

5.

Rừng bị phá

cơn lũ tràn về

Huế chìm trong biển nước

 

6.

Mẹ ngước mắt cầu trời

dòng lệ rơi

hòa cùng mưa gió

 

Bão tiếp bão

đời người như chiếc lá

cuốn theo cuồng phong

 

8.

Cả nước

dang rộng vòng tay

vì miền Trung ruột thịt

 

9.

Mênh mông biển nước

con thuyền cứu trợ

chuyên chở yêu thương

 

10.

Lá lành đùm lá rách

sẻ áo nhường cơm

đạo lý dân tộc Việt

 

Phương Trung – Vũ Tam Huề

 

Bài viết khác

Tác giả: Haiku Việt