alt

Chùm Haiku của Lưu Minh Hải- Làng Cao Lao Hạ, Quảng Bình

1. Mùa thu rồi góc phố và tôi giọt cà phê thầm thì. 2. Phố ướt đầm mưa và tôi cà phê mắc kẹt không rơi. 3. Chiều buông phủ dày kí... Read more »
alt

Ngày khai trường- Chùm 238 dự thi thơ Tanka 5 câu của nhiều tác giả

Chùm 238 dự thi thơ Tanka 5 câu của các tác giả: Lê Gia Hoài, Nga Lê, Quang Vũ, Ngô Trung Dũng, Ngọc Hoa, Nguyễn Huy Hòa, Vũ Thị Thu Hà, Vũ... Read more »

Chùm thơ đôi Haiku- Lục bát của Vũ Tam Huề

1. Cánh chim đêm bên thềm lá rụng bóng trăng lay Người đi như cánh chim bay Người về mặc ngọn gió lay bóng mình 2. Đêm tàn trăng rụng tỉnh giấc... Read more »
alt

Nhớ Hải Phòng- Chùm 237 dự thi thơ Tanka 5 câu của nhiều tác giả

Chùm 237 dự thi thơ Tanka 5 câu của các tác giả: Nguyễn Duy Vinh, Phạm Thị Tuấn Anh, Đoàn Nghiệp, Đặng Thị Thúy, Lại Duy Bến, Hồng Loan, Trần Thị Hoa,... Read more »

Tỏa lan và Hội nhập- Đinh Nhật Hạnh

Thế là Hai ku Việt –Hà Nội đã được hơn 12 tuổi kể từ ngày thành lập 21-5-2009! Trong năm 2020 đầy biến động do Đại dịch Covid-19 này, Tuyển tập ba... Read more »

Chùm Haiku của Nguyễn Vũ Quỳnh Như- Bí danh: Kisaragi Minami

1 夕焼けのアプリ併用桂川 yuyage no apuri heiyo katsura gawa cài thêm app trên sông Katsura vệt sáng hoàng hôn (yuyage: hoàng hôn mùa hè. Sông Katsura ở Kyoto) 2 携帯の電話録音蝉の声 keitai no denwa... Read more »

Chùm Haiku của Lương Sơn- TP Hồ Chí Minh

1 Đêm xuân chim gọi bạn tình cây nghiêng mái phố. 2 Cao nguyên gùi trên vai sơn nữ hương chè-sương tan. 3 Trăng khuya cổ tích bạn hiền. 4 Chiền chiện... Read more »

Biển- Chùm 236 dự thi thơ Tanka 5 câu của nhiều tác giả

Chùm 236 dự thi thơ Tanka 5 câu của các tác giả: Yên Đào, Hà Thúc Quả, Lại Duy Bến, Phạm Trà Mỵ, Nguyễn Lan Hương, Lê Gia Hoài, Đỗ Xuân, Nguyễn... Read more »