Chùm thơ đôi Cafe ban mai của Vũ Tam Huề

1.Sài Gòn cà phê hẻm nhỏ hương xưa Một khoảng trời nhỏ để mơ Cung đàn cùng với vần thơ đợi người 2.Hà Nội cà phê Lâm Thu quyến rũ * Ngoài kia... Read more »
alt

Chùm Haiku của Đào Hồng Nhung- Hà Nội

1- Bên dậu ngập ngừng đôi bím tóc nụ tầm xuân 2-Này môi son ,này má phấn bông đào nở muộn… Em còn kịp xuân 3-Đường về làng hương xoan theo dẫn... Read more »
alt

Kiến An- Chùm 242 dự thi thơ Tanka 5 câu của nhiều tác giả

Chùm 242 dự thi thơ Tanka 5 câu của các tác giả: Nguyễn Đình Xuân, Yên Đào, Nguyễn Huy Hòa, Nguyễn Quý Nghi, Phạm Trà Mị, Lê Gia Hoài, Lương Sơn. Nguyễn... Read more »