alt

Lòng tôn kính- Lê Văn Truyền

shincha kumu mazu issen wa mihotokeni Tokiko Hirata Newly picked tea leaves first cup offered on the Buddist altar Masaharu Hirata dịch Chén trà đầu tiên những lá non mới hái dâng... Read more »
alt

Chùm Haiku của Lưu Minh Hải- Làng Cao Lao Hạ, Quảng Bình

1. Mùa thu rồi góc phố và tôi giọt cà phê thầm thì. 2. Phố ướt đầm mưa và tôi cà phê mắc kẹt không rơi. 3. Chiều buông phủ dày kí... Read more »
alt

Ngày khai trường- Chùm 238 dự thi thơ Tanka 5 câu của nhiều tác giả

Chùm 238 dự thi thơ Tanka 5 câu của các tác giả: Lê Gia Hoài, Nga Lê, Quang Vũ, Ngô Trung Dũng, Ngọc Hoa, Nguyễn Huy Hòa, Vũ Thị Thu Hà, Vũ... Read more »