alt

Chùm Haiku của Lương Sơn- TP Hồ Chí Minh

1 Hà Nội- vườn bách thảo cổ thụ vạn niên lá vàng hoài niệm. 2 Bóng trúc Quốc tử giám nghiêng vào áng thơ. 3 Phố…đêm đông ấm lòng than hồng,ngô nếp... Read more »
alt

Hoa cỏ may- Chùm 243 dự thi thơ Tanka 5 câu của nhiều tác giả

Chùm 243 dự thi thơ Tanka 5 câu của các tác giả: Lý Thị Tuyết, Lại Duy Bến, Trần Thị Hoa, Nguyễn Duy Vinh, Hoàng Yến, Lương Huỳnh Trọng Nghĩa, Nguyễn Lan... Read more »