alt

Cánh dơi Corona 2020/ Bat Wings Corona 2020- Haijin Đinh Nhật Hạnh

Trích đăng từ Tạp chí GENYU -TOKYO Số 87-8/2020-WHA (Hiệp Hội Haikư Thế Giới) trg 12-13.Bản dịch tiếng Nhật : Ban’ya Natsuishi-Chủ tịch WHA 蝙蝠の翼コロナ2020 Đinh Nhật Hạnh Vietnam ディン・ニャット・ハイン ベトナム English translations by... Read more »
alt

Chùm Haiku của Lại Duy Bến- Hà Nội

1 Người đã hóa đất đai ngọn cỏ riêng cái tên làng giữ lưu truyền 2 Mưa bóng mây đất tranh nhau đổi chỗ 3 Tuổi cốm dậy thì kênh đêm 4... Read more »
alt

Cúc vàng- Chùm 240 dự thi thơ Tanka 5 câu của nhiều tác giả

Chùm 240 dự thi thơ Tanka 5 câu của các tác giả: Hoàng Yến, Mai Hồng Quang, Lại Duy Bến, Trần Thị Hoa, Hồng Loan, Nguyễn Duy Vinh. Hoàng Yến (Thụy Sỹ)... Read more »