Chùm Haiku của Lại Duy Bến- Hà Nội

alt

alt

1

Người đã hóa đất đai ngọn cỏ

riêng cái tên

làng giữ lưu truyền

2

Mưa bóng mây

đất tranh nhau

đổi chỗ

3

Tuổi cốm

dậy thì

kênh đêm

4

Cỏ xanh quấn quýt

giọt sương ngụ cư

con cóc ngủ gật

5

Chiếc lá vàng

buông thõng

đọng thời gian

6

Ánh trăng

dò rỉ qua vòm lá

bồi hồi đêm

7

Gió lẳng lơ

vườn chuối

độn trăng

8

Người đói

đất

trở mình thao thức

9

Mưa

bong bóng phập phồng

bàn giao cô quạnh

10

Bóng thời gian

làm vỡ

tiếng chuông chiều.

LDB

Bài viết khác

Tác giả: Haiku Việt