alt

Chùm Haiku của Lương Sơn- TP Hồ Chí Minh

1 Lá còn xanh gió rung cành sương vương nhạc Trịnh .! 2 Mây trắng Ba Vì mái đầu cha bạc thành cổ đá ong. 3 Chim hót líu lo sương treo... Read more »
alt

Phố Ga- Chùm 239 dự thi thơ Tanka 5 câu của nhiều tác giả

Chùm 239 dự thi thơ Tanka 5 câu của các tác giả: Nguyễn Đình Xuân, Hà Thúc Quả, Lê Gia Hoài, Yên Đào, Nguyễn Quí Nghi, Đặng Quang Đạo, Lương Sơn, Phạm... Read more »