Chùm haiku của Lâm Long Hồ- TP Hồ Chí Minh

1. Xin đêm tối đừng dùng lặng im nói về tội lỗi   2. Trong lò giữa tàn tro miu ngủ   3. Em bé tìm rác trong bãi rác giẫm nát... Read more »
alt

Thăm quê- Chùm 244 dự thi thơ Tanka 5 câu của nhiều tác giả

Chùm 244 dự thi thơ Tanka 5 câu của các tác giả: Nga Lê, Quang Vũ, Nguyễn Hồng Mơ, Ngô Trung Dũng, Nguyễn Hoàng Lâm, Nguyễn Ngọc Hưng, Vũ Thị Thu Hà... Read more »