Chùm thơ đôi Haiku- Lục bát của Vũ Tam Huề

1. Cánh chim đêm

bên thềm lá rụng

bóng trăng lay

Người đi như cánh chim bay

Người về mặc ngọn gió lay bóng mình

2. Đêm tàn

trăng rụng

tỉnh giấc mơ hoang

Sao rơi đáy mắt mơ màng

Rèm lay gió thoảng bóng nàng…chân mây

3. Lá rụng trên ngàn

nai vàng ngơ ngác

lắng tiếng thu rơi

Bàng bạc mây trắng ngang trời

Sầu vương mắt biếc ai ngồi tiếc thu

4. Hỡi cô em nhỏ bé

tiễn biệt nhau trong gió

Sài Gòn mưa bay

Hạt mưa thấm áo chiều nay

Em về nơi ấy biết ai đợi chờ

5. Phong rêu

thành Nam quê cũ

bóng chiều ngưng trôi

Người đi muôn dặm xa xôi

Thương về xưa cũ một thời tóc xanh

Phương Trung – Vũ Tam Huề

Bài viết khác

Tác giả: Haiku Việt