Cảm nhận về cuộc thi sáng tác Haiku Việt chủ đề “Việt Nam đất nước con người”

Tính đến 24h ngày 31/8/2021, chúng tôi đã nhận được 176 chùm thơ (mỗi chùm 5 bài- tổng cộng là 880 bài) của 176 tác giả gởi đến từ 50 tỉnh thành... Read more »

Chùm Haiku của Nguyễn Văn Đốc- Quảng Ngãi

1-On strolling trip / moon stays at/ long river . Bước lãng du trăng trọ sông dài.   2-Immense ocean / Haiku boat / becomes a bridge . Đại dương mênh mông... Read more »