Chùm Haiku của Vũ Tam Huề

1. Hội Tao Đàn     thuở xa xưa     bài thơ vách núi   2. Mười cảnh đẹp     xứ Hà Tiên     mộng Chiêu anh các  ... Read more »