Chùm Haiku “Hương thương vị nhớ’ của Vũ Tam Huề

1. Dạo chơi thủ đô     nhớ ghé phố cổ     ăn phở Bát Đàn   2. Cơm tấm bì chả     ấm lòng du khách     Sài... Read more »