Chùm Haiku của Nguyễn Văn Đốc- Quảng Ngãi

1-Trăng hoàng thành huyền ảo cung đình xưa trầm mặc cánh dơi mỏi tàn khuya   2-Tiếng chuông Thiên Mụ nhịp mõ Từ Đàm vọng hồn cố đô   3-Tà áo dài... Read more »