Chùm thơ đôi Haiku- Lục bát của Nguyễn Văn Đốc

1-Thời dạy học có người bảo nghề đưa đò. Đưa người qua phía kia bờ Đò về gác mái ngẩn ngơ trời chiều. 2-Cánh đồng mới  sạ bảng lảng sương chiều đàn... Read more »