Chùm thơ đôi Haiku- Lục bát của Nguyễn Văn Đốc

1-Thời dạy học
có người bảo
nghề đưa đò.

Đưa người qua phía kia bờ
Đò về gác mái ngẩn ngơ trời chiều.

2-Cánh đồng mới  sạ
bảng lảng sương chiều
đàn cò nghiêng cánh

Sông quê in bóng trời xanh
Bờ lau phấp phới vào tranh muôn màu.

3-Hoàng hôn
chuông chùa ngân
vọng hồn làng .

Hương trầm lan tỏa không gian
Lời kinh cầu nguyện bình an quê nghèo.

4-Ngày về
cô láng giềng năm xưa
đã thành bà nội.

Thuyền xưa cập bến lâu rồi
Nàng bồng cháu nội chào tôi ngày về.

5-Mang nỗi đau
nặng câu thơ
hiểm họa co – ro- na .

Trần gian đang sống thái hoà
Ai mang tai họa gieo ra loài người.

NVĐ

 

 

Bài viết khác

Tác giả: Haiku Việt