Chùm thơ đôi Haiku- Lục bát của Nguyễn Văn Đốc (Quảng Ngãi)

1-Qua Tràng Tiền nhớ dáng xưa sông Hương cá lặn . Sông chiều sóng gợn lăn tăn Trên cao một chiếc thuyền trăng lững lờ. 2-Trăng Vỹ Dạ còn nặng lời thề... Read more »