Hai tin vui cho nền Thơ Haiku Việt- Lê Đăng Hoan

Sáng hôm nay ,tôi nhận được hai tập thơ- hai niềm vui của thơ Haikư Việt đến cùng một lúc. Niềm vui thứ nhât : Tạp chí “ GONG”, số 73, (Quý 4-2021)... Read more »