Sự trải nghiệm cao quý- Nguyễn Thánh Ngã

Giọt mồ hôi giật mình đất thức        (Lại Duy Bến)    Từ lâu, tôi gắng tìm trong số những sáng tác của Hội viên Haiku Việt, một tâm hồn đồng điệu.... Read more »