Chùm Haiku của Nguyễn Văn Đốc- Quảng Ngãi

1-Trăng hoàng thành huyền ảo

cung đình xưa trầm mặc

cánh dơi mỏi tàn khuya

 

2-Tiếng chuông Thiên Mụ

nhịp mõ Từ Đàm

vọng hồn cố đô

 

3-Tà áo dài Đồng Khánh

lả lướt qua Tràng Tiền

cá sông Hương chết lặng

 

4-Ngự Bình ngồi thiền

Hương Giang uốn lượn

Vỹ Dạ vườn trăng

 

5-Báo Quốc vọng kinh chiều

dốc Nam Giao đứng đợi

thuyền Bến Ngự chờ ai.

NVĐ

Bài viết khác

Tác giả: Haiku Việt