Chùm Haiku của Vũ Tam Huề

1. Hội Tao Đàn
    thuở xa xưa
    bài thơ vách núi
 
2. Mười cảnh đẹp
    xứ Hà Tiên
    mộng Chiêu anh các
 
3. Hồn thơ Tiên Điền
    phiêu diêu 
    câu Kiều lắng đọng
 
4. Tiếng thơ
    gọi giấc mơ xưa
    tình xanh màu lá
 
5. Nụ cười bờ môi
    đóa hoa đời
    vần thơ đẹp
 
6. Đất trời bao la
    đoản khúc Haiku
    hương hoa đồng nội
 
7. Trong mơ
    tôi với nàng thơ
    hò hẹn
 
8. Cánh đồng thơ
    kiếm tìm con chữ
    như tìm tri âm
 
9. Gió núi mây ngàn
    lang thang 
    vần thơ lạ
 
10. Cung đàn lạc điệu
     câu thơ lạc vần
     mộng tàn phai
 
Phương Trung – Vũ Tam Huề

Bài viết khác

Tác giả: Haiku Việt