Chùm haiku của Lâm Long Hồ- An Giang

Một tiếng chuông ngân mặt hồ tĩnh lặng gợn lên mấy lần   Cá nhảy ra khỏi nước nhảy ra khỏi trời   Lá rơi vào nón lá người ăn xin  ... Read more »