Thành lập Ban giám khảo cuộc thi thơ Tanka 5 câu

Ngày 13/11/2020; Giám đốc Cung Văn hóa LĐHN Việt Tiệp đã ký quyết định thành lập Ban Giám khảo cuộc thi thơ Tanka 5 câu: 1/Nhà thơ Haijin Đinh Nhật Hạnh- Chủ... Read more »

Thơ Haiku của Đào Hồng Nhung- Hà Nội

1-Cúc họa mi áo dài trong gió heo may đường chiều   2-Cao nguyên dã quỳ níu gió bối rối thu vàng   3-Đồi hoang phất phơ lau bạc rắc sương chiều... Read more »

Biển lũ- Thơ haiku của Đinh Nhật Hạnh

Biển lũ ngược dòng kiệt sức tha con về ổ cũ ĐNH Read more »