Chùm Haiku của Nguyễn Thị Phương Anh- Hà Nội

1 Về với rừng ta được bé bỏng yên lành và hạnh phúc.   2 Rừng âm u trầm tư núi đá chuyện ngàn năm.   3 Rừng đêm lửa bập bùng... Read more »