Chùm Haiku của Thu Sang- Hà Nội

1- Bão qua rồi sợi gió mồ côi 2- Tiếng rao vẹt góc trời đêm   3-Gió Hồ Tây mây Tháp Bút dấu ấn kinh thành   4- Nhớ tốt lành lương thiện quên... Read more »