Cung Văn hóa Việt Tiệp- Chùm 280 dự thi thơ Tanka 5 câu của nhiều tác giả

Chùm 280 dự thi thơ Tanka 5 câu của các tác giả: Nguyễn Duy Vinh, Nguyễn Hữu Tuấn, Yên Đào, Trần Thị Hoa, Nga Lê, Nguyễn Ngọc Hưng, Lê Gia Hoài, Trần... Read more »

Chùm Haiku của Jean Antonio- CH Pháp (Tiếp theo)

                          JEAN ANTONIO – (1957 – ) CH PHÁP                                   Những khúc HAIKƯ mới nhất                                             Được phép tác giả sưu tầm trên Facebook cá nhân                                              *************                                           (Tiếp theo... Read more »