Chùm haiku chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam của Vũ Tam Huề

1./ Học đường bốn chữ tâm niệm Tiên lễ – Hậu văn   2./ Cánh đồng đời đường cày chữ nghĩa vươn tới chân trời   3./ Dòng chữ đầu đời nắn... Read more »