Vườn hoa Nguyễn Du Hải Phòng- Chùm 279 dự thi thơ Tanka 5 câu của nhiều tác giả

Chùm 279 dự thi thơ Tanka 5 câu của các tác giả: Yên Đào, Lê Gia Hoài, Nguyễn Duy Vinh, Nga Lê, Vũ Tuyết Nhung, Nguyễn Xuân Căn, Phạm Trà Mị, Trần... Read more »

Thư họa của Phan Vũ Khánh

Mời các bạn cùng thưởng thức những bức thư họa do Haijin, Họa sĩ Phan Vũ Khánh- Hội viên CLB Haiku Việt thể hiện. Thơ Haiku là thể thơ cực ngắn có... Read more »

Ánh mắt- Chùm 278 dự thi thơ Tanka 5 câu của nhiều tác giả

Chùm 278 dự thi thơ Tanka 5 câu của các tác giả: Nguyễn Xuân Căn, Yên Đào, Nguyễn Ngọc Hưng, Phạm Trà Mị, Trần Thị Hoa, Nguyễn Duy Vinh, Nguyễn Thị Ngần,... Read more »

Chùm Haiku của Lại Duy Bến- Hà Nội

1 Lời buông câu mắt đớp nhớ chung thân   2 Nỗi cô đơn bong vỡ chữ tươi ròng câu thơ bảo hiểm   3 Chị phơi áo chồng gió lay ống... Read more »