Chùm haiku của Lâm Long Hồ- An Giang

Một tiếng chuông ngân

mặt hồ tĩnh lặng

gợn lên mấy lần

 

nhảy ra khỏi nước

nhảy ra khỏi trời

 

rơi vào nón lá

người ăn xin

 

Mưa

lụa trắng tan

trong da vàng

 

Thời gian

tan

ly cà phê đá

 

LLH

Bài viết khác

Tác giả: Haiku Việt