Hòn cuội mùa xuân- thơ đôi Nhật Chiêu

Đã lâu lắm rồi, có lần đang thơ thẩn như là cánh bướm thì Nhật Chiêu bất chợt nhìn thấy một viên cuội nhỏ. Thoáng trông cũng giống bao hòn cuội khác... Read more »

Trên sông Tam Bạc- Chùm 09 thơ đôi Haiku- Lục bát dự thi của nhiều tác giả

Chùm 09 thơ đôi Haiku- Lục bát dự thi của các tác giả: Nguyễn Duy Vinh, Trương Thị Thanh Hằng, Ben Oh, Vũ Lam Hiền, Lê Sơn   Nguyễn Duy Vinh (Lâm... Read more »